Full Publications of Prof. Yuan (*Corresponding author, †Equally-contributed first author)

   

-----------------------------------------2024----------------------------------------- 

   

120. Kui Meng†, Zeya Li†, Peng Chen†, Xingyue Ma†, Junwei Huang, Jiayi Li, Feng Qin, Caiyu Qiu, Yilin Zhang, Ding Zhang, Yu Deng, Yurong Yang*, Genda Gu, Harold Y. Hwang, Qi-Kun Xue*, Yi Cui*, Hongtao Yuan*Superionic fluoride gate dielectrics with low diffusion barrier for two-dimensional electronicsNature Nanotechnology doi: 10.1038/s41565-024-01675-5, (2024). 

   

119. Junwei Huang†, Caorong Zhang†, Kun Zhai†, Feng Qin, Lingyi Ao, Zeya Li, Ling Zhou, Ming Tang, Xueting Dai, Caiyu Qiu, Yi Zhang, Fusheng Wen, Zhongyuan Liu, Hongtao Yuan*Pressure-driven superconductivity in layered isostructural germanium phosphides. 2D Materials 11, 025003, (2024).

   

118. Xueting Dai, Caiyu Qiu*, Xiangyu Bi, Chengqi Sui, Peng Chen, Feng Qin, Hongtao Yuan*Unraveling high thermal conductivity with in-plane anisotropy observed in suspended SiP2ACS applied materials & interfaces 16, 13980, (2024).

   

117. Yuxuan Sun†, Ziang Liu†, Zeya Li†, Feng Qin, Junwei Huang, Caiyu Qiu*, Hongtao Yuan*Unravelling the anisotropic light-matter interaction in strain-engineered trihalide MoCl3Nano Research 17, 2981, (2024). 

   

116. Kui Meng†, Zeya Li†, Zhansheng Gao†, Xiangyu Bi, Peng Chen, Feng Qin, Caiyu Qiu, Lingyun Xu, Junwei Huang*, Jinxiong Wu*, Feng Luo, Hongtao Yuan*Gate-tunable berry curvature in van der waals itinerant ferromagnetic Cr7Te8Infomat 6, e12524, (2024).

   

-----------------------------------------2023-----------------------------------------   

   

115. Siyu Duan†, Feng Qin†, Peng Chen†, Xupeng Yang, Caiyu Qiu, Junwei Huang, Gan Liu, Zeya Li, Xiangyu Bi, Fanhao Meng, Xiaoxiang Xi, Jie Yao, Toshiya Ideue*, Biao Lian*, Yoshihiro Iwasa, Hongtao Yuan*Berry curvature dipole generation and helicity-to-spin conversion at symmetry-mismatched heterointerfacesNature Nanotechnology, 18, 867, (2023).

   

114. Ming Tang†, Junwei Huang†, Feng Qin†, Kun Zhai, Toshiya Ideue*, Zeya Li, Fanhao Meng, Anmin Nie, Linglu Wu, Xiangyu Bi, Caorong Zhang, Ling Zhou, Peng Chen, Caiyu Qiu, Peizhe Tang, Haijun Zhang, Xiangang Wan, Lin Wang*, Zhongyuan Liu, Yongjun Tian, Yoshihiro Iwasa,  Hongtao Yuan*Continuous Electrical Manipulation of Magnetic Anisotropy and Spin Flopping in van der Waals Ferromagnetic DevicesNature Electronics 6, 28, (2023).

   

113. Lingyi Ao†, Junwei Huang†, Feng Qin†, Zeya Li, Toshiya Ideue, Keivan Akhtari, Peng Chen, Xiangyu Bi, Caiyu Qiu, Dajian Huang, Long Chen, Rodion V. Belosludov, Huiyang Gou, Wencai Ren, Tsutomu Nojima, Yoshihiro Iwasa*, Mohammad Saeed Bahramy*, Hongtao Yuan*Valley–dimensionality-locking of Superconductivity in Cubic PhosphidesScience Advances, 9, eadf6758, (2023).

   

112. Zeya Li†, Feng Qin†, Chin Shen Ong†, Junwei Huang†, Zian Xu, Peng Chen, Caiyu Qiu, Xi Zhang, Caorong Zhang, Xiuxiu Zhang, Olle Eriksson, Angel Rubio*, Peizhe Tang*, Hongtao Yuan*Robustness of trion state in gated monolayer MoSe2 under pressureNano Letters 23, 10282, (2023).

   

111. Yingjian Li†, Caiyu Qiu†, Huajian Ji, Siyu Duan, Feng Qin, Zeya Li, Peng Chen, Junwei Huang, Geliang Yu, Hongtao Yuan*Microsphere-aided super-resolution scanning spectral and photocurrent microscopy for optoelectronic devicesAdvanced Optical Materials 11, 2300172, (2023).

   

110. Zeya Li†, Junwei Huang†, Ling Zhou†, Zian Xu†, Feng Qin, Peng Chen, Xiaojun Sun, Gan Liu, Chengqi Sui, Caiyu Qiu, Yangfan Lu, Huiyang Gou, Xiaoxiang Xi, Toshiya Ideue*, Peizhe Tang*, Yoshihiro Iwasa, Hongtao Yuan*An Anisotropic van der Waals Dielectric for Symmetry Engineering in Functionalized HeterointerfacesNature Communications, 14, 5568, (2023).

   

109. Yuanfeng Ding, Bingxin Li, Jinshan Yao, Huanhuan Song, Lian Wei, Yang Lu, Junwei Huang, Hongtao Yuan, Hong Lu*, and Yan-Feng Chen. Multiple superconducting transitions in α-Sn/β-Sn mixed films grown by molecular beam epitaxyJournal of Vacuum Science & Technology A 41, 023406 (2023)

   

108. Xiangyu Bi, Caiyu Qiu, Feng Qin, Junwei Huang, Hongtao Yuan*Controlling Exchange Interactions and Emergent Magnetic Phenomena in Layered 3d-Orbital FerromagnetsAdvanced Physics Research 2, 2200106, (2023).

   

107. Xiangyu Bi†, Feifan Tian†, Ganyu Chen†, Zeya Li, Feng Qin, Yang-Yang Lv, Junwei Huang, Caiyu Qiu, Lingyi Ao, Yanbin Chen, Genda Gu, Yanfeng Chen, Hongtao Yuan*A Superconducting Micro-Magnetometer for Quantum Vortex in Superconducting NanoflakesAdvanced Materials 35, 2211409, (2023).  

   

106. Xueting Dai, Feng Qin, Caiyu Qiu, Ling Zhou, Junwei Huang, Fanghua Cheng, Xiangyu Bi, Caorong Zhang, Zeya Li, Ming Tang, Shengqiang Wu, Xiaoxu Zhao, Yangfan Lu, Huiyang Gou, Hongtao Yuan*Selective substitution induced anomalous phonon stiffening within quasi-one-dimensional P-P chains in SiP2Nano Research, 16, 1107, (2023). 

   

105. Ling Zhou, Junwei Huang, Ming Tang, Caiyu Qiu, Feng Qin, Caorong Zhang, Zeya Li, Di Wu, Hongtao Yuan*Gate-tunable spin valve effect in Fe3GeTe2-based van der Waals heterostructuresInfomat, 5, 12371, (2023). 

   

104. Junyu Zong†, Zhao-Yang Dong†, Junwei Huang†, Kaili Wang, Qi-Wei Wang, Qinghao Meng, Qichao Tian, Xiaodong Qiu, Yuyang Mu, Li Wang, Wei Ren, Xuedong Xie, Wang Chen, Yongheng Zhang, Can Wang, Fang-Sen Li, Shao-Chun Li, Jian-Xin Li*, Hongtao Yuan*, Yi Zhang*. Inducing itinerant ferromagnetism by manipulating van hove singularity in epitaxial monolayer 1T-VSe2Science Bulletin, 68, 990–997, (2023).

   

103. Lei Zhang, Zeya Li, Ying Deng, Li Li, Zhansheng Gao, Jiabiao Chen, Zhengyang Zhou, Junwei Huang, Weigao Xu, Xuewen Fu*, Hongtao Yuan*, Feng Luo, Jinxiong Wu*. Temperature-driven reversible structural transformation and conductivity switching in ultrathin Cu9S5 crystalsNano Research, 16, 10515–10521, (2023).

   

-----------------------------------------2022----------------------------------------- 

   

102. Ling Zhou, Junwei Huang, Lukas Windgaetter, Chin Shen Ong, Xiaoxu Zhao, Caorong Zhang, Ming Tang, Zeya Li, Caiyu Qiu, Simone Latini, Yangfan Lu, Di Wu, Huiyang Gou, Andrew T. S. Wee, Hideo Hosono, Steven G. Louie, Peizhe Tang*, Angel Rubio*, Hongtao Yuan*Unconventional excitonic states with phonon sidebands in layered silicon diphosphideNature Materials 21, 773, (2022).

   

101. Caorong Zhang, Junwei Huang, Kun Zhai, Keivan Akhtari, Zhiwei Shen, Lingyi Ao, Zeya Li, Feng Qin, Yukai Chang, Ling Zhou, Ming Tang, Xueting Dai, Caiyu Qiu, Yi Zhang, Lin Wang*, Zhongyuan Liu, Yongjun Tian, Mohammad Saeed Bahramy*, Hongtao Yuan*Valence-skipping and quasi-two-dimensionality of superconductivity in a van der waals insulator. Nature Communications 13, 6938, (2022).

   

100. Yanhan Fang, Wenjie Sun, Lu Han, Zeya Li, Haoying Sun, Hongtao Yuan, Zhenbin Gu, Yuefeng Nie. Epitaxial growth of metastable La0.67Sr0.33MnO3-delta films by using Sr3Al2O6 as multifunctional buffer layersJournal of Vacuum Science & Technology A 40, (2022).

   

99. Yuanfeng Ding, Huanhuan Song, Junwei Huang, Jinshan Yao, Yu Gu, Lian Wei, Y. B. Chen, Yu Deng, Hongtao Yuan, Hong Lu, Yanfeng Chen. Wafer-Scale and Topologically Nontrivial alpha-Sn Films Grown on InSb (001) by Molecular-Beam EpitaxyPhysical Review Applied 17, (2022).

   

98. Fanghua Cheng, Junwei Huang, Feng Qin, Ling Zhou, Xueting Dai, Xiangyu Bi, Caorong Zhang, Zeya Li, Ming Tang, Caiyu Qiu, Yangfan Lu, Huiyang Gou, Hongtao Yuan*Strain engineering of anisotropic light-matter interactions in one-dimensional P-P chain of SiP2Nano Research 15, 7378, (2022).

   

97. Xiangyu Bi, Junwei Huang, Feng Qin, Caiyu Qiu, Hongtao Yuan*Quantum oscillation phenomena in low-dimensional superconductorsActa Physica Sinica 17, (2022).

   

96. Xiaojun Sun, Feng Qin, Junwei Huang, Ling Zhou, Zeya Li, Xiangyu Bi, Lingyi Ao, Siyu Duan, Fanghua Cheng, Caiyu Qiu, Yangfan Lu, Hong Lu, Huiyang Gou, Hongtao Yuan*Emergent Fabry–Pérot Interference for Light–Matter Interaction in van der Waals WS2/SiP2 HeterostructuresACS Applied Materials & Interfaces 14, 7464, (2022).

   

95. Zeya Li, Ming Tang, Junwei Huang, Feng Qin, Lingyi Ao, Zhiwei Shen, Caorong Zhang, Peng Chen, Xiangyu Bi, Caiyu Qiu, Zhipeng Yu, Kun Zhai, Toshiya Ideue, Lin Wang, Zhongyuan Liu, Yongjun Tian, Yoshihiro Iwasa, Hongtao Yuan*Magnetic Anisotropy Control with Curie Temperature above 400 K in a van der Waals Ferromagnet for Spintronic DeviceAdvanced Materials 2201209, (2022).

   

94. Zhansheng Gao, Ming Tang, Junwei Huang, Jiabiao Chen, Wei Ai, Linglu Wu, Xinyue Dong, Yifei Ma, Zheshan Zhang, Lei Zhang, Yaping Du, Huixia Fu, Hongtao Yuan, Jinxiong Wu, Feng Luo. Near room-temperature ferromagnetism in air-stable two-dimensional Cr1−xTe grown by chemical vapor depositionNano Research 15, 3763, (2022).

   

93. Xiangyu Bi, Zeya Li, Junwei Huang, Feng Qin, Caorong Zhang, Zian Xu, Ling Zhou, Ming Tang, Caiyu Qiu, Peizhe Tang, Toshiya Ideue, Tsutomu Nojima, Yoshihiro Iwasa, Hongtao Yuan*Orbital-selective two-dimensional superconductivity in 2 H− NbS2Physical Review Research 4, 013188, (2022).

   

-----------------------------------------2021-----------------------------------------   

   

92. Shuai Liu, Simin Nie, Yanpeng Qi, Yanfeng Guo, Hongtao Yuan, Lexian Yang, Yulin Chen, Meixiao Wang, Zhongkai Liu. Measurement of Superconductivity and Edge States in Topological Superconductor Candidate TaSe3.Chinese Physics Letters 38, (2021).

   

91. Xi Zhang, Qian Wang, Junwei Huang, Kui Meng, Peng Chen, Ling Zhou, Ming Tang, Caorong Zhang, Xueting Dai, Xiangyu Bi, Caiyu Qiu, Haijun Zhang, Wei-Wei Zhao, Hongtao Yuan*Electrostatic and electrochemical charging mechanisms for electric-double-layer gating media based on a crystalline LaF3 solid electrolyteAPL Materials 9, 061107, (2021).

   

90. Weibin Zhang, Fanghua Cheng, Junwei Huang, Hongtao Yuan, Quan Wang. Investigation of uniaxial strain in twisted few-layer MoS2Physics Letters A 418, 127709, (2021).

   

89. Zuyu Xu, Wei Chen, Junwei Huang, Wanghao Tian, Shixian Chen, Wencheng Yue, Tianyuan Chi, Yang-Yang Lyu, Hancong Sun, Yong-Lei Wang, Guozhu Sun, Jian Chen, Biaobing Jin, Song-Lin Li, Hongtao Yuan, Jun Li, Dieter Koelle, Reinhold Kleiner, Huabing Wang, Peiheng Wu. Vertical Josephson field-effect transistors based on black phosphorusApplied Physics Letters 119, 072601, (2021).

   

88. Tong Su, Junwei Huang, Qian Wang, Xi Zhang, Ling Zhou, Ming Tang, Caorong Zhang, Hui Yuan, Weiwei Zhao, Zhuo Wang, Hongtao Yuan, Xina Wang. Investigation of phonon modes in 2H-TaX2 (X = S/Se) flakes with electrostatic dopingJournal of Applied Physics 130, 105302, (2021).

   

87. Rui Chen, Fuchuan Luo, Yuzi Liu, Yu Song, Yu Dong, Shan Wu, Jinhua Cao, Fuyi Yang, Alpha N’Diaye, Padraic Shafer, Yin Liu, Shuai Lou, Junwei Huang, Xiang Chen, Zixuan Fang, Qingjun Wang, Dafei Jin, Ran Cheng, Hongtao Yuan, Robert J. Birgeneau, Jie Yao. Tunable room-temperature ferromagnetism in Co-doped two-dimensional van der Waals ZnONature Communications 12, 3952, (2021).

   

86. Takatoshi Akamatsu, Toshiya Ideue, Ling Zhou, Yu Dong, Sota Kitamura, Mao Yoshii, Dongyang Yang, Masaru Onga, Yuji Nakagawa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Joseph Laurienzo, Junwei Huang, Ziliang Ye, Takahiro Morimoto, Hongtao Yuan, Yoshihiro Iwasa. A van der Waals interface that creates in-plane polarization and a spontaneous photovoltaic effect. Science 372, 68 (2021).  

   

-----------------------------------------2020----------------------------------------- 

   

85. Xi Zhang, Tongshuai Zhu, Junwei Huang, Qian Wang, Xin Cong, Xiangyu Bi, Ming Tang, Caorong Zhang, Ling Zhou, Dongqin Zhang, Tong Su, Xueting Dai, Kui Meng, Zeya Li, Caiyu Qiu, Wei-Wei Zhao, Ping-Heng Tan, Haijun Zhang, Hongtao Yuan*Electric Field Tuning of Interlayer Coupling in Noncentrosymmetric 3R-MoS2 with an Electric Double Layer Interface. ACS applied materials & interfaces 12, 41 (2020).  

   

84. Di Yi, Yujia Wang, Olaf M. J. van ʼt Erve, Liubin Xu, Hongtao Yuan, Michael J. Veit, Purnima P. Balakrishnan, Yongseong Choi, Alpha T. N’Diaye, Padraic Shafer, Elke Arenholz, Alexander Grutter, Haixuan Xu, Pu Yu, Berend T. Jonker, Yuri Suzuki. Emergent electric field control of phase transformation in oxide superlatticesNature Communications 11, 902, (2020).

    

----------------------------------------2019-----------------------------------------   

   

83. Jiaxin Zhang, Xiaochan Cai, Wei Xia, Aiji Liang, Junwei Huang, Chengwei Wang, Lexian Yang, Hongtao Yuan, Yulin Chen, Shilei Zhang, Yanfeng Guo, Zhongkai Liu, Gang Li. Unveiling Electronic Correlation and the Ferromagnetic Superexchange Mechanism in the van der Waals Crystal CrSiTe3Physical Review Letters 4, 123 (2019).  

   

82. Yan Liang, Yujie Chen, Yuanwei Sun, Shipu Xu, Jinxiong Wu, Congwei Tan, Xiaofeng Xu, Hongtao Yuan, Lexian Yang, Yulin Chen, Peng Gao, Jiandong Guo, Hailin Peng. Molecular Beam Epitaxy and Electronic Structure of Atomically Thin Oxyselenide FilmsAdvanced Materials 31, 1901964, (2019).

    

-----------------------------------------2018----------------------------------------- 

   

81. Ki-jeong Kim, Hongtao Yuan, Hoyoung Jang, Bongju Kim, Donghoon Seoung, Yasuyuki Hikita, Harold Y. Hwang, Jun-Sik Lee. Spontaneous Ionic Polarization in Ammonia-Based Ionic LiquidACS Applied Energy Materials 1, 2717, (2018).

   

80. Xiaoge Liu, Ju-Hyung Kang, Hongtao Yuan, Junghyun Park, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Mark L. Brongersma. Tuning of Plasmons in Transparent Conductive Oxides by Carrier AccumulationACS Photonics 5, 1493, (2018).

   

79. Kyle B. Tom,  Shuren Lin, Liwen F. Wan,  Jie Wang, Nolan Ahlm, Alpha T. N'Diaye, Karen Bustillo, Junwei Huang, Yin Liu, Shuai Lou, Rui Chen, Shancheng Yan, Hui Wu, Dafei Jin, Hongtao Yuan, David Prendergast, Jie Yao. Solution-Based, Template-Assisted Realization of Large-Scale Graphitic ZnO. Acs Nano 12, 7554 (2018).  


78. Yongji Gong, Hongtao Yuan, Chun-Lan Wu, Peizhe Tang, Shi-Ze Yang, Ankun Yang, Guodong Li, Bofei Liu, Jorik van de Groep, Mark L. Brongersma, Matthew F. Chisholm, Shou-Cheng Zhang, Wu Zhou, Yi Cui. Spatially Controlled Doping of Two-Dimensional SnS2  through Intercalation for Electronics. Nature Nanotechnology 13, 294 (2018). 

    

77. Jianbo Yin, Zhenjun Tan, Hao Hong, Jinxiong Wu, Hongtao Yuan, Yujing Liu, Cheng Chen, Congwei Tan, Fengrui Yao, Yulin Chen, Zhongfan Liu, Kaihui Liu, Hailin Peng. Ultrafast, highly-sensitive infrared photodetectors based on two-dimensional oxyselenide crystals. Nature Communications 9, 3311 (2018). 

    

76. Zhuoyu Chen, Adrian G. Swartz, Hyeok Yoon, Hisashi Inoue, Tyler Merz, Di Lu, Yanwu Xie, Hongtao Yuan, Yasuyuki Hikita, Srinivas Raghu, Harold Y. Hwang. Carrier density and disorder tuned superconductor-metal transition in a two-dimensional electron system . Nature Communications 9, 4008 (2018).  

    

75. Cheng Chen, Sandy Ekahana, Haifeng Yang, Binghai Yan, Hongtao Yuan, Zhen Tian, Huixia Fu, Han Peng, Xiang Xu, Yiwei Li, Teng Tu, Meixiao Wang, Ding Pei, Shuai Liu, Jiamin Xue, Jinfeng Jia, Hailin Peng, Yulin Chen. Electronic Structures and Unusually Robust Bandgap in an Ultrahigh Mobility Layered Oxide Semiconductor, Bi2O2SeScience Advances 4, 8355 (2018). 

    

74. Chun-Lan Wu, Hongtao Yuan, Yanbin Li, Yongji Gong, Harold Y. Hwang, and Yi Cui. Gate-Induced Metal–Insulator Transition in MoS2  by Solid Superionic Conductor LaF3Nano Letters 18 2387–2392 (2018).

    

73. Junwen Zeng, Erfu Liu, Yajun Fu, Zhuoyu Chen, Chen Pan, Chenyu Wang, Miao Wang, Yaojia Wang, Kang Xu, Songhua Cai, Xingxu Yan,Yu Wang, Xiaowei Liu, Peng Wang, Shi-Jun Liang, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Hongtao Yuan*, Feng Miao. Gate-Induced Interfacial Superconductivity in 1T-SnSe2.  Nano Letters 18, 1410–1415 (2018).

    

-----------------------------------------2017----------------------------------------- 

    

72. Jinxiong Wu, Hongtao Yuan*E, Mengmeng Meng, Cheng Chen, Yan Sun, Zhuoyu Chen, Wenhui Dang, Congwei Tan, Yujing Liu, Yubing Zhou, Shaoyun Huang, H. Q. Xu, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Zhongfan Liu, Yulin Chen, Binghai Yan, Hailin Peng, High electron mobility and quantum oscillations in non-encapsulated ultrathin semiconducting Bi2 O2 Se. Nature Nanotechology 12, 530–534 (2017). 

    

71. Yajun Fu, Erfu Liu, Hongtao Yuan, Peizhe Tang, Biao Lian, Gang Xu, Junwen Zeng, Zhuoyu Chen, Yaojia Wang, Wei Zhou, Kang Xu, Anyuan Gao, Chen Pan, Miao Wang, Baigeng Wang, Shou-Cheng Zhang, Yi Cui, Harold Y. Hwang & Feng Miao. Gated tuned superconductivity and phonon softening in monolayer and bilayer MoS2npj Quantum Materials 2, 52 (2017). 

    

70. Xiaoge Liu, Juhyung Kang, Hongtao Yuan, Junghyun Park, Yi Cui, Harold Y. Hwang, Mark L. Brongersma. Electrical Tuning of a Quantum Plasmonic Resonance. Nature Nanotechnology 12, 866–870 (2017). 

   

-----------------------------------------2016-----------------------------------------

   

69. Hongtao Yuan  , Zhongkai Liu, Gang Xu, Bo Zhou, Sanfeng Wu, Dumitru Dumcenco, Kai Yan, Yi Zhang, Sung-Kwan Mo, Pavel Dudin, Victor Kandyba, Mikhail Yablonskikh, Alexei Barinov, Zhixun Shen, Shoucheng Zhang, Yingsheng Huang, Xiaodong Xu, Zahid Hussain, Harold Y. Hwang, Yi Cui, and Yulin Chen. Evolution of the Valley Position in Bulk Transition-Metal Chalcogenides and Their Monolayer LimitNano Letters 16, 4738–4745 ( 2016). 

   

68. Zhuoyu Chen, Hongtao Yuan, Yanwu Xie, Di Lu, Hisashi Inoue, Yasuyuki Hikita, Christopher Bell, Harold Y. Hwang. Dual-Gate Modulation of Carrier Density and Disorder in an Oxide Two-Dimensional Electron System. Nano Letters 16, 6130–6136 (2016). 

    

67. Chong Liu, Desheng Kong, Po-Chun Hsu, Hongtao Yuan, Hyun-Wook Lee, Yayuan Liu, Haotian Wang, Shuang Wang, Kai Yan, Dingchang Lin, Peter A. Maraccini, Kimberly M. Parker, Alexandria B. Boehm, Yi Cui. Rapid water disinfection using vertically aligned MoS2  nanofilms and visible light. Nature Nanotechnology 11, 1098–1104 (2016). 

   

66.Yanping Liu, Kyle Tom, Xi Wang, Chunming Huang, Hongtao Yuan, Hong Ding, Changhyun Ko, Joonki Suh, Lawrence Pan, Kristin A. Persson, Jie Yao. Dynamic Control of Optical Response in Layered Metal Chalcogenide Nanoplates. Nano Letters 16, 488–496 (2016). 

    

65. Yung-Yu Chien, Hongtao Yuan, Chang-Ran Wang, Wei-Li Lee. Thermoelectric Power in Bilayer Graphene Device with Ionic Liquid Gating Scientific Reports 6, 20402 (2016). 

    

64. Erfu Liu, Mingsheng Long, Junwen Zeng, Wei Luo, Yaojia Wang, Yiming Pan, Wei Zhou, Baigeng Wang*, Weida Hu, Zhenhua Ni, Yumeng You, Xueao Zhang, Shiqiao Qin, Yi Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hongtao Yuan, Harold Y. Hwang, Yi Cui, Feng Miao, Dingyu Xing. High Responsivity Phototransistors Based on Few-Layer ReS2  for Weak Signal Detection.Advanced Functional Materials 26, 1938–1944 (2016).  

    

63. Zhong Lin, Amber McCreary, Natalie Briggs, Shruti Subramanian, Kehao Zhang, Yifan Sun, Xufan Li, Nicholas J Borys, Hongtao Yuan, Susan K Fullerton-Shirey, Alexey Chernikov, Hui Zhao, Stephen McDonnell, Aaron M Lindenberg, Kai Xiao, Brian J LeRoy, Marija Drndić, James C M Hwang, Jiwoong Park, Manish Chhowalla, Raymond E Schaak, Ali Javey, Mark C Hersam, Joshua Robinson, Mauricio Terrones. 2D materials advances: from large scale synthesis and controlled heterostructures to improved characterization techniques, defects and applications.2D Materials 3, 4 (2016).

     

-----------------------------------------2015-----------------------------------------  

   

62. Yung-Yu Chien, Hongtao Yuan, Chang-Ran Wang, and Wei-Li Lee. Thermoelectric Power in Bilayer Graphene device with Ionic Liquid Gating. Scientific Reports6,20402 (2016). 

    

61. Hongtao Yuan  , Xiaoge Liu, Farzaneh Afshinmanesh, Wei Li, Gang Xu, Jie Sun, Biao Lian, Alberto G. Curto, Guojun Ye, Yasuyuki Hikita, Zhixun Shen, Shou-Cheng Zhang, Xianhui Chen, Mark Brongersma, Harold Y. Hwang and Yi Cui. Broadband Linear-Dichroic Photodetector in a Black Phosphorus Vertical p-n Junction. Nature Nanotechnology 10, 707–713 (2015). 

    

60. Zhao Zhao, Haijun Zhang, Hongtao Yuan, Shibing Wang, Yu Lin, Qiaoshi Zeng, Gang Xu, Zhenxian Liu, G. K. Solanki, K. D. Patel, Yi Cui, Harold Y. Hwang and Wendy L. Mao. Pressure induced metallization with absence of structural transition in layered molybdenum diselenideNature Communications 6, 7312 (2015). 

    

59. Erfu Liu, Yajun Fu, Yaojia Wang, Yanqing Feng, Huimei Liu, Xiangang Wan, Wei Zhou, Baigeng Wang, Lubin Shao, Ching-Hwa Ho, Ying-Sheng Huang, Zhengyi Cao, Laiguo Wang, Aidong Li, Junwen Zeng, Fengqi Song, Xinran Wang, Yi Shi, Hongtao Yuan, Harold Y. Hwang, Yi Cui, Feng Miao and Dingyu Xing. Integrated digital inverters based on two-dimensional anisotropic ReS2  field-effect transistorsNature Communications 6, 6991 (2015). 

    

58. Hongtao Yuan, Haotian Wang, Yi Cui, Two-Dimensional Layered Chalcogenides: From Rational Synthesis to Property Control via Orbital Occupation and Electron Filling. Accounts of Chemical Research 48, 81-90 (2015). 

    

57. Jie Sun, Hyun-Wook Lee, Mauro Pasta, Hongtao Yuan, Guangyuan Zheng, Yongming Sun, Yuzhang Li and Yi Cui*. A phosphorene–graphene hybrid material as a high-capacity anode for sodium-ion batteries. Natur Nanotech. 10, 980–985 (2015).

    

56. Haotian Wang, Hongtao Yuan, Seung Sae Hong, Yanbin Li and Yi Cui, Physical and chemical tuning of two-dimensional transition metal dichalcogenides. Chemical Society Reviews 44, 2664-2680 (2015). 

    

55. Yuan Ren, Hongtao Yuan, Xiaoyu Wu, Zhuoyu Chen, Yoshihiro Iwasa, Yi Cui, Harold Y. Hwang, and Keji Lai. Direct Imaging of Nanoscale Conductance Evolution in Ion-Gel-Gated Oxide Transistors. Nano Letters 15, 4730–4736 (2015). 

    

54. Vrinda Thareja, Ju-Hyung Kang, Hongtao Yuan, Kaveh M. Milaninia, Harold Y. Hwang, Yi Cui, Pieter G.Kik, and Mark L.Brongersma. Electrically Tunable Coherent Optical Absorption in Graphene with Ion GelNano Letters 15, 1570–1576 (2015). 

   

-----------------------------------------2014----------------------------------------- 

   

53. Hongtao Yuan, Xinqiang Wang, Biao Lian, Haijun Zhang, Xianfa Fang, Bo Shen, Gang Xu, Yong Xu, Shou-Cheng Zhang, Harold Y. Hwang, and Yi Cui, Generation and Electric Control of Spin–Valley-Coupled Circular Photogalvanic Current in WSe2Nature Nanotechnology 9, 851–857 (2014).   

    

52. Hidekazu Shimotani, Satoshi Tsuda, Hongtao Yuan, Yohei Yomogida, Rieko Moriya, Taishi Takenobu, Kazuhiro Yanagi, and Yoshihiro Iwasa, Continuous Band-Filling Control and One-Dimensional Transport in Metallic and Semiconducting Carbon Nanotube Tangled FilmsAdvanced Functional Materials 24 3305–3311 (2014). 

    

51. Nan Liu, Kwanpyo Kim, Po-Chun Hsu, Anatoliy N. Sokolov, Fung Ling Yap, Hongtao Yuan, Yanwu Xie, Hao Yan, Yi Cui, Harold Y. Hwang, and Zhenan Bao, Large-Scale Production of Graphene Nanoribbons from Electrospun Polymers. J. Am. Chem. Soc. 136, 17284–17291 (2014). 

    

50. Xiaoge Liu, Junghyun Park, Ju-Hyung Kang, Hongtao Yuan, Yi Cui, Harold Y. Hwang, and Mark L. Brongersma, Quantification and impact of nonparabolicity of the conduction band of indium tin oxide on its plasmonic properties. Appl. Phys. Lett. 105, 181117 (2014). 

    

49. Kazunori Ueno, Hidekazu Shimotani, Hongtao Yuan, Jianting Ye, Masashi Kawasaki, Yoshihiro Iwasa, Field-induced superconductivity in electric double layer transistors. a review article in Journal of Physical Society Japan 83, 032001 (2014). 

   

-----------------------------------------2013-----------------------------------------  

   

48. Hongtao Yuan, Mohammad Saeed Bahramy, Kazuhiro Morimoto, Sanfeng Wu, Kentaro Nomura, Bohm-Jung Yang, Hidekazu Shimotani, Ryuji Suzuki, Minglin Toh, Christian Kloc, Xiaodong Xu, Ryotaro Arita, Naoto Nagaosa,and Yoshihiro Iwasa, Zeeman-type spin splitting controlled by an electric field, Nature Physics 9, 563–569 (2013). 

    

47. Kenji Shibata, Hongtao Yuan, Yoshihiro Iwasa, and Kazuhiko Hirakawa, Large Modulation of Zero-Dimensional Electronic States in Quantum Dots by Electric-Double-Layer GatingNature Communications 4, 2664 (2013).   

    

46. Chunming Yin, Hongtao Yuan, Xinqiang Wang, Shitao Liu, Shan Zhang, Ning Tang, Fujun Xu, Zhuoyu Chen, Hidekazu Shimotani, Yoshihiro Iwasa, Yonghai Chen, Weikun Ge, and Bo ShenTunable Surface Electron Spin Splitting with Electric Double-Layer Transistors Based on InNNano Letters 13, 2024–2029 (2013).  

    

45. Z. Y. Chen, H. T. Yuan*, X. Q. Wang, N. Ma, Y. W. Zhang, H. Shimotani, B. Shen, and Y. Iwasa, Ionic liquid gated electric-double-layer transistors based on Mg-doped InN epitaxial filmsAppl. Phys. Lett. 103, 253508 (2013).     

    

44. Yu Zhang,Yanfeng Zhang, Qingqing Ji, Jing Ju, Hongtao Yuan, Jianping Shi, Teng Gao, Donglin Ma, Mengxi Liu, Yubin Chen, Xiuju Song, Harold Y. Hwang, Yi Cui, and Zhongfan Liu, Controlled Growth of High-Quality Monolayer WS2  Layers on Sapphire and Imaging Its Grain BoundaryACS Nano 7, 8963–8971 (2013). 

    

43. S. Li, S. E. Harrison, Y. Huo, A. Pushp, Hongtao Yuan, B. Zhou, A. J. Kellock, S. S. P. Parkin, Y.-L. Chen, T. Hesjedal, and J. S. Harris, Magnetic properties of gadolinium substituted Bi2Te3  thin filmsAppl. Phys. Lett. 102, 242412 (2013).     

   

42. Tomoteru Fukumura, Yoshinori Yamada, Kazunori Ueno, Hongtao Yuan, Hidekazu Shimotani, Yoshihiro Iwasa, Lin Gu, Susumu Tsukimoto, Yuichi Ikuhara, Masashi Kawasaki, Electron carrier-mediated room temperature ferromagnetism anatase (Ti,Co)O2, Spin 2, 1230005 (2013).  

   

-----------------------------------------2012-----------------------------------------   

   

41. Zhuoyu Chen, Hongtao Yuan, Yanfeng Zhang, Kentaro Nomura, Teng Gao, Yabo Gao, Hidekazu Shimotani, Zhongfan Liu, and Yoshihiro Iwasa, Tunable Spin–Orbit Interaction in Trilayer Graphene Exemplified in Electric-Double-Layer TransistorsNano Letters 12, 2212–2216 (2012). 

    

40. Ryosuke Yamamoto, Hazuki Morisaki, Osami Sakata, Hidekazu Shimotani, Hongtao Yuan, Yoshihiro Iwasa, Tsuyoshi Kimura, and Yusuke Wakabayashi, External electric field dependence of the structure of the electric double layer at an ionic liquid/Au interfaceAppl. Phys. Lett. 101, 053122 (2012). 

   

-----------------------------------------2011-----------------------------------------  

   

39. H. T. Yuan*, H. W. Liu, H. Shimotani, H. Guo, M. W. Chen, Q. K. Xue, and Y. Iwasa, Liquid-Gated Ambipolar Transport in Ultrathin Films of a Topological Insulator Bi2Te3Nano Letters 11, 2605–2605 (2011).  

    

38. Y. Yamada, K. Ueno, T. Fukumura, H. T. Yuan, H. Shimotani, Y. Iwasa, L. Gu, S. Tsukimoto, Y. Ikuhara, and M. Kawasaki, Electrically induced ferromagnetism at room temperature in cobalt-doped titanium dioxideScience 332(6033), 1065-1067 (2011).  

    

37. K. Ueno, S. Nakamura, H. Shimotani, H. T. Yuan, N. Kimura, T. Nojima, H. Aoki, Y. Iwasa, and M. Kawasaki, Discovery of a Superconducting Compound by Electrostatic Doping of an InsulatorNature Nanotechnology 6, 408–412 (2011). 

    

36. J. T. Ye, M. F. Cracium, M. Koshino, S. Russo, S. Inoue, H. T. YuanH. Shimotani, A. F. Morpurgo and Y. Iwasa, Accessing the transport properties of graphene and its multi-layers at high carrier densityProc. Natl. Acad. Sci. 108, 13002–13006 (2011).  

   

35. P. H. Xiang, S. Asanuma, H. Yamada, I. H. Inoue, H. Sato, H. Akoh, A. Sawa, K. Ueno, H. T. Yuan, H. Shimotani, M. Kawasaki, Y. Iwasa, Strain-Mediated Phase Control and Electrolyte-Gating of Electron Doped Manganites, Adv. Mater. 23, 5822 (2011).   

    

34. H. T. Yuan*, M. Toh, K. Morimoto, W. Tan, F. Wei, H. Shimotani, Ch. Kloc, and Y. Iwasa, Liquid-Gated Electric-Double-Layer Transistor on Layered Metal Dichalcogenide, SnS2Appl. Phys. Lett. 98, 012102 (2011).     

   

33.  Y. Onose, R. Yoshimi, A. Tsukazaki, H. T. Yuan, T. Hidaka, Y. Iwasa, M. Kawasaki, Y. Tokura, Pulsed laser deposition and ionic liquid gate control of epitaxial Bi2Se3  thin films, Applied Physics Express 4, 083001 (2011).    

    

32. X. Y. Lang, H. T. Yuan, Y. Iwasa and M. W. Chen, Three-dimensional nanoporous gold for electrochemical supercapacitorsScripta Materialia 64,923-926 (2011). 

    

31. Y. Kasahara, T. Nishijima, T. Sato, Y. Takeuchi, J. Ye, H. T. Yuan, H. Shimotani, and Y. Iwasa, Electric-field-induced superconductivity detected by magnetization measurements of an electric-double-layer capacitor, Journal of the Physical Society of Japan 80, 023708 (2011). 

   

-----------------------------------------2010-----------------------------------------  

   

30. J. T. Ye, S. Inoue, K. Kobayashi, Y. Kasahara, H. T. Yuan, H. Shimotani, and Y. Iwasa, Liquid-gated interface superconductivity on an atomically flat filmNature Materials 9, 125–128 (2010). 

    

29. H. T. Yuan*, H. Shimotani, J. T. Ye, S. J. Yoon, H. Aliah, A. Tsukazaki, M. Kawasaki, and Y. Iwasa, Electrostatic and Electrochemical Nature of Liquid-Gated Electric-Double-Layer Transistors on Oxide SemiconductorsJ. Am. Chem. Soc. 132, 18402 (2010). 

    

28. H. T. Yuan*, H. Shimotani, A. Tsukazaki, A. Ohtomo, M. Kawasaki, and Y. Iwasa, Hydrogenation-Induced Surface Polarity Recognition and Proton Memory Behavior at Protic-Ionic-Liquid/Oxide Electric-Double-Layer InterfacesJ. Am. Chem. Soc. 132, 6672–6678 (2010). 

    

27. H. W. Liu, H. T. Yuan, N. Fukui, L. Zhang, J.F. Jia, Y. Iwasa, M. W. Chen, T. Hashizume, T. Sakurai, and Q. K. Xue, Growth of topological insulator Bi2Te3  ultrathin films on Si(111) investigated by low-energy electron microscopyCrystal Growth and Design 10, 4491–4493 (2010).  

    

26. H. T. Yuan, Y. Z. Liu, Z. X. Mei, Z. Q. Zeng, Y. Guo, X. L. Du, J. F. Jia, Z. Zhang, and Q. K. Xue, Metastable rocksalt ZnO interfacial layer and its influence on polarity selection of Zn-polar ZnO filmsJ. Crystal Growth 312, 263–266 (2010). 

    

25. Z. Q. Zeng, Y. Z. Liu, H. T. Yuan, Z. X. Mei, X. L. Du, J. F. Jia, Q. K. Xue, Z. Zhang and G. J Salamo, Controlled growth of Zn-polar ZnO film on MgAl2O4 (1 1 1) substrate using MgO buffer layerJ. Phys. D: Appl. Phys. 43, 085301 (2010). 

    

24. S. Asanuma, P.-H. Xiang, H. Yamada, H. Sato, I. H. Inoue, A. Sawa, K. Ueno, H. Shimotani, H. T. Yuan,   M. Kawasaki, and Y. Iwasa, Tuning of the metal-insulator transition in electrolyte-gated NdNiO3 thin filmsAppl. Phys. Lett. 97, 142110 (2010).  

    

23. Y. Iwasa, J. T. Ye, H. T. Yuan, Y. Kasahara, H. Shimotani, Electric field induced superconductivity in a layered nitride compoundSolid State Physics 45, 91–99, (2010). 

    

22. H. Shimotani, Y. Iwasa, J. T. Ye, H. T. Yuan, Y. Kasahara, Field effect induced superconductivity with a Tc  of 15K: a novel method to exploit new materials Industry Materials 8, 62-65, (2010). 

   

------------------------------------2009------------------------------------------  

   

21. Hongtao Yuan, Hidekazu Shimotani, Atsushi Tsukazaki, Akira Ohtomo, Masashi Kawasaki, and Yoshihiro Iwasa, High-Density Carrier Accumulation in ZnO Field-Effect Transistors Gated by Electric Double Layers of Ionic Liquids,  Adv. Funct. Mater. 19, 1065 (2009). 

    

20. Hongtao Yuan, Y. Z. Liu, Z. Q. Zeng, Z. X. Mei, Y. Guo, X. L. Du, P. Zhang, J. F. Jia, Z. Zhang and Q. K. Xue, Formation of metastable MgO structures on type-III oxide surfaces: Effect of periodic out-of-plane electric dipole moment of substratesJ. Crystal Growth 311, 425–428 (2009). 

    

19. J. T. Ye, S. Inoue, K. Kobayashi, Y. Kasahara, Hongtao Yuan, H. Shimotani, Y. Iwasa, Gate induced superconductivity in layered material based electronic double layer field effect transistors Physica C 470,  S682–S684 (2010). 

   

------------------------------------Before 2008------------------------------------  

   

18. Hongtao Yuan, Z. Q. Zeng, Z. X. Mei, X. L. Du, J. F. Jia, Q. K. Xue, Surfactant effects of lithium dopant during molecular beam epitaxy of ZnO films J. Phys.: Condensed Matter 19, 482001 (2007). 

    

17. Hongtao Yuan, Y. Z. Liu, X. L. Du, Z. Q. Zeng, Z. X. Mei, Y. Wang, J. F. Jia, Q. K. Xue, and Z. Zhang, Controlled growth of Zn-polar ZnO films on Al-terminated  a-Al2 O3 (0001) surface by using wurtzite MgO bufferChin. Phys. Lett. 24, 2408 (2007).  

    

16. Yu Zi Liu, Hongtao Yuan, Z. Q. Zeng, X. L. Du, X. D. Han, Q. K. Xue and Z Zhang, Inversion domain boundary in ZnO film, Phil. Mag. Lett., 87, 687-693 (2007). 

    

15. Z. Q. Zeng, Y. Z. Liu, Hongtao Yuan, X. L. Du, Z. X. Mei, Q. K. Xue, and Z. Zhang, Surface modification of MgAl2O4 (111) for growth of high-quality ZnO epitaxial filmsAppl. Phys. Lett. 90, 081911 (2007).  

   

14. Y. Wang, Z. X. Mei, Hongtao Yuan, X. L. Du, J. Zou, J. F. Jia, Q. K. Xue and Z. Zhang, Effect of MgO in ZnO films grown on nitrided sapphiresJ. Crystal Growth 305, 74–77 (2007).            

    

13. X. N. Wang, Y. Wang, Z. X. Mei, J. Dong, Z. Q. Zeng, Hongtao Yuan, T. C. Zhang, X. L. Du, J. F. Jia, Q. K. Xue, X. N. Zhang, Z. Zhang, Z. F. Li and W. Lu, Low-temperature interface engineering for high-quality ZnO epitaxy on Si(111) substrateAppl. Phys. Lett. 90, 151912 (2007).            

    

12. Z. X. Mei, X. L. Du, Y. Wang, M. J. Ying, Z. Q. Zeng, Hongtao Yuan, J. F. Jia, and Q. K. Xue, Tri-buffer process: a new approach to obtain high-quality ZnO epitaxial films on sapphire substrates J. Electron. Mater., 36, 452–456 (2007)     . 

    

11. P. S. Xu, Y. Y. Wu, C. W. Zou, B. Sun, Hongtao Yuan, X. L. Du, Study on ZnO(000-1) surface with synchrotron radiation angle-resolved photoelectron spectroscopyJ. University of Science and Technology of China, 37, 560-564 (2007).  

    

10. K. Wang, S. D. Yao, L. N. Hou, Z. B. Ding, Hongtao Yuan, X. L. Du, Q. K. Xue, Depth-dependent elastic strain in ZnO/Zn0.9Mg0.1O/ZnO heterostructure studied by Rutherford backscattering/channelingActa Phys. Sin.-CH ED, 55, 2892–2896 (2006). 

    

9. Y. Wang, X. L. Du, Z. X. Mei, Z. Q. Zeng, M. J. Ying, Hongtao Yuan, J. F. Jia, Q. K. Xue, and Z. Zhang, Cubic nitridation layers on sapphire substrate and their role in polarity selection of ZnO films Appl. Phys. Lett. 87, 051901 (2005).  

    

8. M. J. Ying, X. L. Du, Y. Z. Liu, Z. Q. Zeng, Z. X. Mei, H. Zheng, Hongtao Yuan, J. F. Jia, X. K. Xue, Z. Zhang, Growth of ZnO Thin Films on LSAT(111) Substrates by Radio Frequency Plasma-Assisted Molecular Beam EpitaxyChinese Journal of Semiconductors 26, 82–86 (2005). 

    

7. Y. Wang, Hongtao Yuan, X. L. Du, Z. X. Mei, Z. Q. Zeng, J. Zou, J. F. Jia, Q. K. Xue and Z. Zhang, Structural characterization of Zn-polar ZnO films grown on Mg-modified  a-Al2O3  (0001) surfaceJ. Chinese Electron Microscopy Society 26, 405-410 (2005).  

    

6. Xuechuan Zhang, Yue Zhang, Hongtao Yuan, Shubin Wang, Study on One-dimension Well-aligned ZnO Whiskers and Doping by MOCVD, Journal of Synthetic Crystals 34, 972-976 (2005). 

    

5. Z. Q. Zeng, Y. Z. Liu, X. L. Du, M. J. Ying, Z. X. Mei, Hongtao Yuan, L. W. Guo, J. F. Jia, Q. K. Xue, Z. Zhang, Interface engineering of n-ZnO/p-GaN heterojunctionJ. Chinese Electron Microscopy Society 24, 340–341 (2005). 

   

4. Hongtao Yuan, Y. Zhang, Preparation of well-aligned ZnO whiskers on glass substrate by atmospheric MOCVDJ. Crystal Growth 263, 119–124 (2004). 

    

3. Hongtao Yuan, Yue Zhang, and Jing-Hua Gu, A study on the in-situ growth of highly oriented ZnO whiskerActa Phys. Sin.-CH ED 53, 0646-0650 (2004). 

    

2. Hongtao Yuan, and Yue Zhang, Morphology of Well-aligned ZnO Whisker array by MOCVDJ. Ceram. Soc. of Japan, 112, 1000–1002 (2004). 

    

1. Huang Lin, Hongtao Yuan, Qiang Tong, Yang Zhang, and Yue Zhang, Preparation of oriented ZnO piezoelectric film by MOCVDJournal of Functional Materials 35, 1358–1360 (2004).

   


Contact us

Gulou Campus:22 Hankou Road,

Gulou District, Nanjing, Jiangsu

Province, 210093

Xianlin Campus:163 Xianlin Road,

Qixia District, Nanjing, Jiangsu

Province, 210023